Pro zřízení dlouhodobého přístupu do aplikace je zapotřebí zaslat vyplněnou objednávku buď elektronicky na adresu ztizeni@swlab.cz, nebo poštou na adresu:

SW Lab, s.r.o., Křižanovice 106, 683 57 Křižanovice.

Objednávkový PDF formulář k vyplnění si můžete stáhnout ZDE.
(Použijte pravé tlačítko myši a formulář si uložte na svůj pevný disk a poté jej můžete vyplnit a vytisknout. Vytištěnou a podepsanou objednávku pošlete buď emailem (sken objednávky) na adresu ztizeni@swlab.cz, nebo poštou na výše uvedenou adresu.)

Následně Vám bude na emailovou adresu uvedenou v objednávce doručena faktura a po její úhradě Vám bude na tutéž adresu doručen certifikát a jméno s heslem pro přístup k aplikaci.

Návod k instalaci certifikátu pro Internet Explorer:
(Pro jiné prohlížeče je postup obdobný, záleží na typu Vašeho prohlížeče)


Z přílohy emailu získáte certifikát, který je nutné si naimportovat do internetového prohlížeče (firefox, IE) pro přístup na zabezpečené připojení https://www.ztizeni.cz/ Heslo k certifikátu, pojmenovaného Vaší emailovou adresou s příponou .p12, Vám bude zasláno pomocí SMS na telefonní číslo, které jste uvedli v objednávce.

Postup importu certifikátu:
  1. Uložíte soubor vase_emailova_adresa.p12 na lokální disk počítače (disk C:).
  2. Otevřete Internet Explorer.
  3. v hlavním menu Nástroje –> Možnosti Internetu..., záložka "Obsah", kliknete na tlačítko "Certifikáty" v oblasti "Certifikáty".
  4. Zvolíte záložku "Osobní", kliknete na tlačítko "Importovat", kliknete na tlačítko "Další" a jak se objeví možnost výběru souboru – tlačítko "Procházet...", klikem vybrat soubor, jenž jste si uložili na lokální disk počítače – nutno vybrat v roletce "Soubory typu" hodnotu "Výměna osobních informací (*.pfx,*.p12"), pokračovat tlačítkem "Dalši", do kolonky "Heslo" vložte heslo ze SMS zprávy, pak pokračujte tlačítkem "Další" až k tlačítku "Dokončit", mělo by se objevit okno s informací, že import certifikátu proběhl v pořádku.

Po úspěšném importu certifikátu můžete provést přihlášení do aplikace Nemajetková újma na zdraví pomocí zmíněného URL https://www.ztizeni.cz/

V případě, že se vám při instalování certifikátu nebo při připojení k aplikaci vyskytnou nějaké problémy, prostudujte si prosím příručku pro řešení problémů s certifikáty a připojením k aplikaci: reseni_chybovych_hlaseni.pdf

Pokud problémy přetrvávají, obraťtě se na nás přes kontakty.

 

Zpět