Ceník:

  1. Uživatelé s dlouhodobým přístupem k Aplikaci
    1. Soudci – zdarma (přístup k posudkům, vypracovaným v příslušném soudním řízení).
    2. Soudní znalci – 1200 Kč za rok bez DPH (tj. 100 Kč měsíčně bez DPH) splatná ročně.
    3. Pracovníci komerčních subjektů (pojišťovny, advokáti, ap.) – 5000 Kč za rok bez DPH.

Servisní služby (podpora) jsou zahrnuty v ceně zakoupeného přístupu k Aplikaci.

V případě komerčních subjektů je možné zakoupení multilicence na základě dohody a za zvýhodněných podmínek:

 

Zpět