O aplikaci

Aplikace slouží pro výpočet ztížení společenského uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).

Pomocí interaktivních formulářů lze provádět kompletní výpočet úhrady nemajetkové újmy na zdraví – ztížení společenského uplatnění.

Aplikace v rámci dlouhodobého přístupu umožňuje ukládání jednotlivých případů se všemi potřebnými doplňujícími údaji do databáze, jejich následnou modifikaci, uzavírání a tisk ve formátu PDF. Všechny uložené případy jsou lehce dostupné z přehledových seznamů uložených případů. Dále aplikace umožňuje prohlížení všech číselníků používaných k výpočtům ocenění (výchozí rámcové částky v jednotlivých letech, relativní váhy jednotlivých podkapitol a procentuální vyjádření stupňů obtíží kapacity a výkonu) a jejich export v tiskových sestavách.

Dlouhodobý přístup je určen pro soudní znalce, znalecké ústavy (poskytovatele zdravotních služeb), soudce, advokáty a pracovníky komerčních subjektů (pojišťoven).

 

Zpět